Προτάσεις για εκσυγχρονισμό των διατάξεων του οικογενειακού δικαίου

Αν θα έπρεπε να εντοπίσουμε τα αδύνατα σημεία και προβλήματα του ισχύοντος οικογενειακού δικαίου, ώστε έτσι να οδηγηθούμε και στη λύση τους, αυτά είναι τα εξής : α) Η έλλειψη ευελιξίας και ταχύτητας β) Η έλλειψη ομοιογενούς, ίσως και δίκαιης