Για τους Πρόσφυγες

Το μόνο καλό που έκανε η Κυβέρνηση είναι το ότι με την πλήρη Απραξία της, τόσο σε σχέση με τους φτωχούς πια Ελληνες, όσο και σε σχέση με τους Προσφυγες, ανέδειξε την διεθνώς πανθομολογουμενη πια, ακόμη και δια στόματος Παππα,