Πιστεύοντας ότι οι προτάσεις επί όλων των θεμάτων -ειδικά στο ΠΑΣΟΚ- πρέπει να είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς και άμεσης συμμετοχής του πολίτη – μέλους – φίλου στη διαμόρφωσή τους, οι απόψεις όμως, του οποίου πρέπει να καταγράφονται και όχι να εκφράζονται εις μάτην, παραθέτουμε τις απόψεις των μελών και φίλων, που θέλησαν να συνεισφέρουν στο έργο της Επιτροπής.
Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεών της, αλλά και εγγράφως, οι διατυπωθείσες θέσεις είναι πως πρέπει:
1) Να υπάρχει στα αστυνομικά τμήματα -όπου καταρχήν, ίσως, καταφεύγουν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας – εξειδικευμένος στο θέμα αστυνομικός ή/και κοινωνικός λειτουργός. Κι αυτό, διότι δεν είναι πάντα η συμπεριφορά του αστυνομικού οργάνου η κατάλληλη.
Πολύ συχνά αυτό αποτρέπει το θύμα από το να προβεί σε μήνυση αφενός και αφετέρου δεν έχει τις γνώσεις για παροχή συμβουλών, ούτε αντικειμενικών, όπως για το ποιοι φορείς ασχολούνται με τα θύματα, ποιες θα πρέπει να είναι οι επόμενες ενέργειές τους σε ένα σωρό ζητήματα, αλλά ούτε και συναισθηματικών.
2) Να καταρτισθεί «πρωτόκολλο» αντιμετώπισης του θέματος, δηλαδή να υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία και σειρά ενεργειών, που θα ακολουθεί η Πολιτεία, με όλους τους φορείς της, σε σχέση με το θύμα.
Σήμερα παρατηρείται γενικά σύγχυση στην αντιμετώπισή του και πολλές διαφορετικές αντιδράσεις από την Πολιτεία.
3) Να διατάσσονται τα κατάλληλα μέτρα για τη μη επανάληψη των προβλημάτων βίας και ειδικά η απομάκρυνση του θύματος από τον «θύτη», ο οποίος τις περισσότερες φορές -σχεδόν πάντα- επαναλαμβάνει τη βίαιη συμπεριφορά του.
4) Να επισκέπτεται πάντα το θύμα άλλον-ειδικό φορέα, πριν καταφύγει στην Αστυνομία.
5) Να υπάρχει διαρκής ενημέρωση όλων για το θέμα ( δικαιώματα, υποχρεώσεις, διαδικασίες ) και με όλα τα μέσα (ΜΜΕ, σχολεία -σε όλες τις τάξεις- οργανώσεις κ.λ.π.).
6) Να οργανώνονται από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενημερωτικά σεμινάρια συνεχώς και για όλους, ώστε να αποφεύγεται η στιγματοποίηση των θυμάτων.
7) Να δημιουργηθούν ξενώνες, γιατί σήμερα δεν αρκούν για την κάλυψη των αναγκών.
8) Να δοθούν κίνητρα για προσλήψεις των θυμάτων, τα οποία συχνά έχουν πρόβλημα επιβίωσης, πρόβλημα που τα οδηγεί συχνά σε «φαύλο κύκλο» επιστροφής.

Οι συμμετέχουσες στην Επιτροπή, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται παρακάτω, συμφώνησαν και με τις προτάσεις της υπεύθυνης της Επιτροπής, Δώρας Παπαδάκη, οι οποίες κατατέθηκαν ήδη στον Τομέα και αφορούν τόσο την ενδοοικογενειακή βία, όσο και το οικογενειακό δίκαιο γενικότερα:
Ως λύση σε όλα τα προβλήματα του οικογενειακού δικαίου γενικά και ειδικότερα στα θέματα ενδοοικογενειακής βίας, τα οποία είναι ιδίως:
α) Η έλλειψη ευελιξίας και ταχύτητας
β) Η έλλειψη ομοιογενούς, ίσως και δίκαιης αντιμετώπισης παρόμοιων περιπτώσεων.
γ) Η έντονη παρουσία Αστυνομικών οργάνων, η αναγκαστική παρέμβαση ανακριτικών και δικαστικών αρχών, κάτι όμως που τραυματίζει, στην περίπτωση αυτή προσωπικών – οικογενειακών σχέσεων, την ανθρώπινη ψυχή και ειδικά την ψυχή των παιδιών.
δ) Η έλλειψη προληπτικών – συμβουλευτικών μεθόδων,
η υπογράφουσα προτείνει την εισαγωγή ενός νέου θεσμού που θα αποτελείται από Κέντρα, τα οποία θα εδρεύουν στις έδρες Πρωτοδικείων ή/και Ειρηνοδικείων.
Θα στελεχώνονται από Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Δικηγόρους και υπαλλήλους γραμματειακής υποστήριξης.
Θα αποκαλούνται «Κέντρα Εξυπηρέτησης Οικογένειας».
Έργο τους θα είναι :
1) Η υποχρεωτική ενημέρωση των δύο μελλοντικών συζύγων ΠΡΙΝ το γάμο, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
2) Η αντίστοιχη ενημέρωσή τους, αν το ζητήσουν και ΜΕΤΑ το γάμο.
3) Η διαρκής διενέργεια ομαδικών συζητήσεων – σεμιναρίων – συνεδρίων, για θέματα που αφορούν την οικογένεια και τα μέλη της (και με την ευρεία έννοια της λέξης «μέλη»).
4) Η υποβολή προτάσεων ετησίως στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο θα οφείλει να συμπεριλαμβάνει στην διδακτέα ύλη κάθε σχολικού έτους το εκάστοτε κατάλληλο για την ηλικία των παιδιών περιεχόμενο, που σκοπό θα έχει την ενημέρωσή τους για τα οικογενειακά θέματα και την πρόληψη αντίστοιχων προβλημάτων.
5) Η συμβιβαστική, καταρχήν, επίλυση, όλων των οικογενειακών διαφορών, που αφορούν την ενδοοικογενειακή βία, αλλά και τη συμβίωση, τη «διάσταση», το διαζύγιο, τη διατροφή, την επικοινωνία με τα τέκνα, την επιμέλεια κ.λ.π.
Οι προαναφερόμενοι επιστήμονες του Κέντρου θα συζητούν με όλους τους εμπλεκόμενους και θα καταλήγουν στην προσφορότερη λύση, έχοντας ευελιξία στις επιλογές τους, που θα ισορροπεί τις ανάγκες όλων και ιδιαίτερα, των παιδιών.
Θα υπογράφεται σχετικό συμφωνητικό.
Η τήρησή του θα παρακολουθείται από το Κέντρο, με συνεχή επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους και ιδιαίτερα με τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας.
Σε περίπτωση παραβίασης των συμφωνηθέντων θα επιχειρεί το Κέντρο την εκτέλεσή τους. Αν και αυτή η προσπάθεια δεν τελεσφορήσει, τότε θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες σήμερα Νόμοι.
Όταν, όμως, στην υπόθεση εμπλέκεται παιδί (ειδικά σε περιπτώσεις επικοινωνίας με το τέκνο ή ενδοοικογενειακής βίας), τότε κατά την εκτέλεση της απόφασης σύμφωνα με το Νόμο, θα παρίστανται πάντα και ψυχολόγοι, ο οποίος θα συνδιαλέγεται με το παιδί (και όχι άμεσα τα αστυνομικά όργανα, τα οποία απλώς θα παρευρίσκονται διακριτικά).

Η Πρόεδρος της Επιτροπής για την Ενδοοικογενειακή βία

Δώρα Παπαδάκη

Δικηγόρος Αθηνών στον Άρειο Πάγο
D.Ε.Α. και D.Ε.Ε. Ευρωπαϊκού Δικαίου
Τα Μέλη της Επιτροπής για την Ενδοοικογενειακή βία

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX E-MAIL

Τίνα Κουτρουβίδη Δικηγόρος 6972086146 koutrouvidi_tin@yahoo.fr

Τζένη Μπασέλου Συν/χος Εθν. Ασφ/κή 6972921044

Ντίνα Βαρδαρακάτου Ιδ.Υπάλληλος Κοινωνιολόγος/ Κοινωνική Λειτουργός 6977609715 dinavardara@yahoo.gr

Βίκυ Δραγώνα Αρχιτέκτονας ΥΠ.ΠΟ 6936966782 2106011444 vdragona@hotmail.com

Ντανιέλα Φουσέκη Λογίστρια 6955415911 danfchris@yahoo.com

Αλέκα Πεδιαδίτη

Ιωάννα Παρασκευά 2108224593 6948013936(0)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ