1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007
ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Δώρα μου είσαι αρχόντισσα!
Κι αυτήν την αρχοντιά σου,
την δείχνουνε οι τρόποι σου
και η κορμοστασιά σου! Το άρωμα των λουλουδιών
Έχει η ευγένεια σου
Σε καμαρώνουμε όλοι μας
Κι η οικογένεια σου.
Πρώτη στην επιστήμη σου,
Πρώτη δικηγορίνα
Σε λίγο θα παραμιλεί
Για σένα η Αθήνα!!!
Χρόνια πολλά και καλά.

 

Μια φίλη σου και συγγενής
σου από αρχαία Έλευθέρνα (πρώην Πρίνες).
Σταυρούλα Παγκάλου

Μαντινάδα για τη δώρα Παπαδάκη