Αθήνα, 28.9.2004

Η ισότητα των δύο φύλων είναι σήμερα συνταγματικά και νομικά κατοχυρωμένη, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, μέσω της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κ.λ.π.
Το ΠΑΣΟΚ, μάλιστα, πρωτοπόρησε σε πανευρωπαικό επίπεδο όταν, ήδη από το 1983, τροποποίησε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί οικογενειακού δικαίου εισάγοντας σημαντικές καινοτομίες υπέρ της ισότητας.

Η κοινωνία, όμως, ούτε την έχει πλήρως αποδεχθεί, ούτε τις σχετικές διατάξεις έχει εφαρμόσει. Μέλημά μας, λοιπόν, πρέπει να είναι η πρόβλεψη ασφαλιστικών δικλείδων, νομοθετημάτων και πρακτικών, που να διασφαλίζουν την ισότητα στην πράξη.
Γιατί παραμένει ζητούμενη η λήψη από τις γυναίκες ίσης αμοιβής για παροχή ίσης εργασίας με τους άντρες συναδέλφους τους, η μείωση της γυναικείας ανεργίας, η εξάλειψη φαινομένων πάσης φύσης εκμετάλλευσης της γυναίκας στους χώρους εργασίας, (αλλά και στην οικογένεια), η εξάλειψη του γυναικείου δουλεμπορίου, η διασφάλιση της δυνατότητας απρόσκοπτης συνέχισης της εργασίας, είτε πρόκειται για υπαλληλική σχέση, είτε για ελεύθερο επάγγελμα, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όσο και μετά τη γέννηση των τέκνων.

Το ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει σε ένα πολύ σημαντικό βήμα: Στην εξασφάλιση ελάχιστου εισοδήματος για κάθε γυναίκα, ακόμη και εάν αυτή εργάζεται αποκλειστικά εντός οικίας, ασχολούμενη με οικιακές εργασίες. Το ΠΑΣΟΚ θα διασφαλίσει, τόσο τη σύνταξη της “νοικοκυράς”, όσο και τον μισθό αυτής, τον οποίο θα της εξασφαλίσει, είτε από τον κρατικό προυπολογισμό, είτε από τον εργοδότη του συζύγου.

Κοινωνικό φαινόμενο αποτελεί η σχεδόν μηδαμινή παρουσία των ελληνίδων γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ενώ αυτές αποτελούν περισσότερο από το μισό του πληθυσμού μας. Το ΠΑΣΟΚ (ξεκινώντας από τις γυναικείες υποψηφιότητες για το Ευρωκοινοβούλιο) σκοπεύει να εξισώσει την γυναικεία αναλογία στα κέντρα λήψης αποφάσεων και στις υποψηφιότητες για αυτά με την αναλογία των γυναικών στον ελληνικό πληθυσμό.
Δώρα Παπαδάκη

OΜΑΔΑ ΕΣΥΑΝ ΠΕΡΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ