Αθήνα, 30.9.2004

Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος πρέπει να εστιασθεί στα εξής σημεία:

– Ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στα Βαλκάνια.
Πολλά σημαντικά βήματα έγιναν προς την κατεύθυνση αυτή από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Η Ελλάδα, όμως, πρέπει ακόμη περισσότερο να συνειδητοποιήσει πως είναι η οικονομική και πολιτική δύναμη των Βαλκανίων και να κινηθεί ανάλογα. Με γνώμονα, πάντα, το αμοιβαίο συμφέρον Ελλάδας και βαλκανικών χωρών (γιατί μόνο με αυτόν το γνώμονα μπορεί να υπάρχει ισορροπία), η χώρα μας πρέπει να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις της περιοχής, κάτι που θα την ενισχύσει περαιτέρω, τόσο οικονομικά, όσο και πολιτικά σε τοπικό, ευρωπαϊκό, αλλά και διεθνές επίπεδο.

-Ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στην Ευρώπη
Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι περήφανο για τη συμβολή του, ως κυβέρνηση, στην κατεύθυνση επίτευξης αυτού του στόχου.
Η είσοδος της χώρας μας στην ΟΝΕ έμοιαζε κάποτε ακατόρθωτη.
Οι προεδρίες της Ελλάδας λαμβάνουν από τους ευρωπαίους τα θερμότερα συγχαρητήρια.
Η ένταξη της Κύπρου ήταν σημαντικότατη επιτυχία.
Η χώρα μας από «κακό παιδί» είχε γίνει το «καλό παιδί» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τις τελευταίες θέσεις, που καταλάμβανε κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας μετά την είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου, στη συνέχεια καταλάμβανε από τις πρώτες.
Η επιτυχημένη αυτή και ανοδική πορεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν εγκληματικό να σταματήσει. Το ΠΑΣΟΚ, είτε ως κυβέρνηση, είτε ως αντιπολίτευση, δεν πρέπει να συγχωρήσει ούτε λάθη, ούτε πισωγυρίσματα.
Στόχοι θα πρέπει να είναι η ευρωπαϊκή εμβάθυνση, αλλά και η ευρωπαϊκή διεύρυνση, με την είσοδο και των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών, την κατάλληλη, όμως, στιγμή.
Στόχος, επίσης, ως μόνη λύση, φαντάζει η ομοσπονδιοποίηση της Ευρώπης.
Σε σχέση με την ένταξη της Τουρκίας, σίγουρα πρέπει να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή προοπτική της, αλλά όχι την είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς την προηγούμενη ικανοποίηση κάποιων όρων και προϋποθέσεων.
Ακόμη, πρέπει να ληφθούν μέτρα για την μεγαλύτερη προσέγγιση και εξοικείωση των πολιτών με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Η σχετική ενημέρωση οφείλει να γίνει πιο άμεση και πιο πλατιά. Οι έλληνες πρέπει να γίνουν ακόμη πιο συνειδητοποιημένοι ευρωπαίοι πολίτες. Να γνωρίζουν πως το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερισχύει του εθνικού, πως οι αποφάσεις των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν σε αυτούς άμεσες επιπτώσεις.
Ένας από τους πολλούς παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην κατάκτηση και αυτού του στόχου είναι η «αποκρυπτογράφηση» των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κάτι που θα βοηθήσει και στην πολύ μεγαλύτερη απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

– Ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στoν κόσμο
Eπίκεντρο της εξωτερικής πολιτικής της ευρύτερης δημοκρατικής παράταξης δεν μπορεί παρά να είναι ο άνθρωπος. Με την ενδυνάμωση του ρόλου του ΟΗΕ και της Ελλάδας μέσα σε αυτόν, καθώς και την καταβολή κάθε προσπάθειας για την επικράτηση ενιαίας εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον ίδιο προσανατολισμό, μπορούμε και πρέπει να πετύχουμε τον σεβασμό διεθνώς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη διεθνή ύφεση και ειρήνη, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά, και των «προληπτικών μέτρων» εναντίον της από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που δυστυχώς, έχουν αναλάβει ρόλο διεθνούς τιμωρού.
Η τρομοκρατία, όμως, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως οργανωμένο έγκλημα, αλλά και ως κοινωνικό φαινόμενο. Ως τέτοιο, έχει ως αίτιο, μεταξύ άλλων και διεθνείς κοινωνικοπολιτικές αδικίες και ανισορροπίες, που εάν δεν προσπαθήσουμε να εξισορροπήσουμε, οδηγούμαστε σε φαύλο κύκλο με συνεχώς αυξανόμενη διάμετρο.
Άλλα τεράστια εγκλήματα, στα οποία η διεθνής κοινότητα με την ανοχή της καθίσταται συναυτουργός, είναι το παιδικό και το γυναικείο δουλεμπόριο.
Μήπως, όμως, εισερχόμαστε και σε μια νέα εποχή φυλετικού ρατσισμού, με την εκμετάλλευση του νοτίου ημισφαιρίου από το βόρρειο και με την έλλειψη σεβασμού στους μετανάστες;

OΜΑΔΑ ΕΣΥΑΝ ΠΕΡΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ