Κάποιες φορές, η Κοινωνία, για να εφησυχάσει τη συνείδησή της, για τα λίγα που προσφέρει σε κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι της έχουν ήδη προσφέρει ακόμη και τη ζωή τους, ως Ήρωες, τους αφιερώνει μια μέρα το χρόνο. Έτσι «γεννήθηκε» και η «ημέρα της Μητέρας». Γιατί είναι κοινώς αποδεκτό πως η κάθε μητέρα είναι μία -μικρή ή μεγάλη- Hρωίδα. Από την ημέρα της σύλληψης και για πάντα.
Για εννέα μήνες οφείλει να είναι πολύ προσεκτική και υπεύθυνη για να μην βλάψει την εύθραυστη ζωή που μεγαλώνει μέσα στο σώμα της , καθώς και πολύ καρτερική για να αντιμετωπίσει τις μικρές ή μεγάλες κακουχίες και πόνους, αλλά και τις τεράστιες αλλαγές στην καθημερινότητά της που συνοδεύουν την εγκυμοσύνη, αλλά και τον τοκετό… Σύμφωνα με ιατρικές έρευνες, οι άντρες δε θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στα προαναφερόμενα.
Η τιτάνια, όμως, προσπάθεια της Γυναίκας να ολοκληρώσει αισίως την περίοδο της εγκυμοσύνης και να γεννήσει ένα υγιές παιδί δεν σταματά εκεί, αλλά μόλις αρχίζει… Εκείνη είναι η βασική υπεύθυνη να το «γαλουχήσει» κυριολεκτικά και μεταφορικά, με στόχο τη σωματική, αλλά και πνευματική και ψυχική του υγεία. Το έργο αυτό είναι άπειρα σημαντικό και στην προσπάθειά της αυτή η Μητέρα δεν πρέπει να αισθάνεται μόνη, εγκαταλειμμένη από την Πολιτεία.
Δεν μπορεί να επαναπαυθεί στην καλή διάθεση συνδρομή της Γιαγιάς, του Συζύγου, συγγενών και φίλων ή του εργοδότη (όταν και αυτοί υπάρχουν και όταν μπορούν ή και θέλουν να βοηθήσουν).

Η Πολιτεία πρέπει να είναι φανερά παρούσα και να μεριμνά, ώστε:
– Να διασφαλίζεται η διατήρηση της εργασιακής θέσης της εγκύου, η οποία πρέπει και να χαίρει κατάλληλων συνθηκών εργασίας, όπως απαιτεί ο Νόμος.
– Να παρέχεται αποζημίωση στις έγκυες γυναίκες-ελεύθερες επαγγελματίες, που δεν μπορούν να εργαστούν κανονικά.
– Να διασφαλίζεται -με συνεχείς ελέγχους και με μη γραφειοκρατικές διαδικασίες εξέτασης καταγγελιών- η δυνατότητα της Μητέρας να θηλάσει το νεογέννητο και να ασχοληθεί όσο γίνεται περισσότερο με το παιδάκι της, μέχρι αυτό να συμπληρώσει τα 2,5 χρόνια, τουλάχιστον.
– Οι κυρώσεις προς τους εργοδότες να είναι αυστηρές.
Αν χρειάζεται πρέπει να τους δίνονται και σχετικές επιχορηγήσεις ως κίνητρο, για να προσλαμβάνουν ή και να διευκολύνουν στο ρόλο τους τις μητέρες εργαζόμενες. Επίσης, θα πρέπει να δίνεται αποζημίωση σε μητέρες με παιδί ως 2,5 ετών – ελεύθερες επαγγελματίες, διότι πολύ δύσκολα αυτό το διάστημα μπορούν να ασκούν το επάγγελμά τους.
– Για κάθε μωρό, νήπιο ή μεγαλύτερο παιδί, να υπάρχει κοντινός Βρεφονηπιακός σταθμός και Νηπιαγωγείο, ανοιχτά μέχρι το βράδυ, και μάλιστα με κρατική επιχορήγηση των γονέων για τα σχετικά έξοδα, καθώς και Ολοήμερο σχολείο.

Τα προαναφερόμενα επιχείρησε να υλοποιήσει το ΠΑΣΟΚ, ως προηγούμενη κυβέρνηση και σίγουρα θα τα τελειοποιήσει ως επόμενη κυβέρνηση, με πάρα πολλά μέτρα και διατάξεις που υιοθέτησε και που εξήγγειλε, με χιλιάδες παιδικούς σταθμούς, καθώς και ολοήμερα σχολεία, που ίδρυσε και άλλους που μένει να ιδρυθούν.
Στο πρόγραμμα του, επίσης, περιλαμβάνει την εφάπαξ παροχή από τον κρατικό προϋπολογισμό 2.000 ευρώ για κάθε παιδί με εισοδηματικά κριτήρια και την κατάθεση 1.000 έως 2.000 ευρώ σε προθεσμιακό επενδυτικό τραπεζικό λογαριασμό για κάθε νεογέννητο.
Μετά, μάλιστα, την πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που απαίτησε ισότητα και στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών, στα πλαίσια της ισότητας των δύο φύλων, εναπόκειται στην Κυβέρνηση να μην αφήσει την απόφαση αυτή να αποβεί εις βάρος ενός ακόμη δικαιώματος των γυναικών, αλλά προς όφελος και των ανδρών και να βοηθήσει και με πολλά άλλα μέσα την Μητρότητα.
Γιατί η υπεύθυνη αντιμετώπιση από την Πολιτεία της Μητρότητας είναι ένας τεράστιος κρίκος στην αλυσίδα όλων των θεμάτων που καλείται να ρυθμίσει το Κράτος. Έχει άμεση σχέση με την επίλυση του δημογραφικού μας προβλήματος, της ανεργίας, της κρίσης των συνταξιοδοτικών ταμείων κλπ.
Και το σημαντικότερο έχει άμεση συνάρτηση με τη δημιουργία υγιών σωματικά, ψυχικά και πνευματικά και ισορροπημένων ανθρώπων-πολιτών.

*Η Δώρα Παπαδάκη είναι Δικηγόρος Aθηνών, στον ΑΠ, με DEA και DEE Ευρωπαiκού Δικαίου, υπ. Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Α΄ Αθήνας.
Mέλος του Τομέα Γυναικών και Πρόεδρος της Επιτροπής ενδοοικογενειακής βίας .

H Ημέρα της Μητέρας