Συνοπτικές παρατηρήσεις επί της εισήγησης στην Ολομέλεια της Ομάδας των πολιτικών θέσεων του ΠΑΣΟΚ

Οφείλουμε, καταρχήν, να συγχαρούμε τους συντελεστές της εισήγησης, για την ποιότητά της.
Θα πρέπει, όμως, να είμαστε πιο ξεκάθαροι και άμεσοι σχετικά με τους σοσιαλιστικούς μας στόχους. Ειδικότερα, θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι -και για επικοινωνιακούς λόγους- σε σχέση με τον τρόπο που προσδοκούμε να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα της κάθε κοινωνικής ομάδας, κατηγορίας κ.λ.π.
Για να πείσουμε πως είμαστε ικανή αντιπολίτευση και μελλοντική κυβέρνηση, ο κάθε πολίτης θα πρέπει να βρίσκει στο ΠΑΣΟΚ, μέσω των πολιτικών του θέσεων, τον θεματοφύλακα των δικαιωμάτων και συμφερόντων του.

Στις πολιτικές θέσεις πρέπει να γίνεται άμεση και όχι έμμεση αναφορά στις γυναίκες, στη νεολαία, στους εργαζόμενους, στους ανέργους, στους συνταξιούχους, στα άτομα με ειδικές ανάγκες, στους μετανάστες κ.λ.π.
Ακόμη, δεν βρήκα αποτυπωμένες σαφώς τις πολιτικές θέσεις, όπως αυτές εξήχθησαν από τις Ομάδες Ισότητας των δύο φίλων και Εξωτερικής Πολιτικής, στις οποίες συμμετείχα.
Με εκτίμηση
Δώρα Παπαδάκη

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ