Η Θεοδώρα (Δώρα) Παπαδάκη, Δικηγόρος Αθηνών ΑΠ, DEA και DEE Eυρωπαϊκού Δκαίου, Ειδικός Επιστήμονας Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, θα είναι ομιλήτρια , με θέμα: “Η αρχή της εθνικής ταυτότητας στο ενωσιακό δίκαιο”, στο 3ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της “ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ” (ΕΕΔ), που θα διεξαχθεί στον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου Κρήτης, στις 22-23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016.
Επισυνάπτεται η πρόσκληση και το πρόγραμμα.

Prosklisi ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 22-23.4.2016

Ομιλητρια στο 3ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ) ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ TON ΔΣΗ. 22-23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ