“Ευρωπαϊκό Βήμα”, τεύχος 4/1994, σελ 163

“Οι κατά το χρονικό διάστημα 1981-1991 παραβιάσεις εκ μέρους της Ελλάδας του Κοινοτικού Δικαίου περί ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων και κεφαλαίων και οι κατά το άρθρο 169 Συνθ. ΕΟΚ ενέργειες των οργάνων της Κοινότητας”