“Νομικό Βήμα”, τεύχος 5/1995, σελ 785

“Κοινοτικός έλεγχος της εφαρμογής από την Ελλάδα του Ευρωπαϊκού δικαίου περί ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και υπηρεσιών. Αξιολόγηση της πρώτης δεκαετίας”