ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Θεοδώρα Παπαδάκη του Εμμανουήλ και της Ευγενίας.
Τόπος γέννησης: Αθήνα.
Τόπος κατοικίας: Χαλάνδρι.
Tόπος εργασίας: Αθήνα.
Tόπος καταγωγής: Κρήτη και συγκεκριμένα Ρέθυμνο και Ηράκλειο.

ΣΠΟΥΔΕΣ – ΤΙΤΛΟΙ

– “DEA Droit Communautaire” (DEA στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο) και:

– “Diplome d’ Etudes Europeennes (Δίπλωμα Ευρωπαϊκών Σπουδών) στο Πανεπιστήμιο της Τουλούζης, ακαδημαϊκό έτος: 1991-1992.

– Έναρξη διδακτορικής διατριβής στο ίδιο γαλλικό Πανεπιστήμιο τον Νοέμβριο 1992, με θέμα: “Η Ελλάδα ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων”.

Στα πλαίσια των ανωτέρω μεταπτυχιακών σπουδών, διδάχθηκε το ευρωπαϊκό δίκαιο το σχετικό με ελεύθερο ανταγωνισμό, με ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, υπηρεσιών, εμπορευμάτων και κεφαλαίων, με τις προσφυγές ενώπιον των κοινοτικών δικαστών και τις κοινοτικές πολιτικές, όπως η εξωτερική πολιτική, η κοινωνική πολιτική, η οικονομική πολιτική, η κοινή αγροτική πολιτική, η πολιτική προστασίας των καταναλωτών, του περιβάλλοντος κ.λ.π.

– Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1985-1989. Πτυχίο με “Λίαν Καλώς” (σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια φοίτησης).

– Ενεργός συμμετοχή, με παρεμβάσεις, σε πολυάριθμα νομικά συνέδρια (οργανωμένα από το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών, την Ελληνική Ένωση Ευρωπαϊκού Δικαίου, την Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, το Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, το Γραφείο της ΕΟΚ στην Αθήνα, το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου της Θεσσαλονίκης κλπ, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και από ξένα Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα).
Παρουσίαση εργασιών σε όλα σχεδόν τα πανεπιστημιακά σεμινάρια.

– Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό “Άριστα”: 19 και 6/10.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

1) Γαλλική: “Diplome de l’ Universite de Sorbonne 2eme degre” (option: “Institutions Politiques” (με νομική ορολογία), με το οποίο αποκτήθηκε η άδεια διδασκαλίας (“επάρκεια”) των γαλλικών από το Υπ. Παιδείας.
2) Αγγλική: “Cambridge First Certificate in English”.
3) Γερμανική: “Zertificat Deutsche als Fremdsprache” από το Goethe Institut.
4) Ιταλική: Πιστοποιητικό παρακολούθησης

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

– Χορήγηση υποτροφίας κατόπιν ειδικών εξετάσεων, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών για μεταπτυχιακές σπουδές ευρωπαϊκού δικαίου στο εξωτερικό.

– Αποστολή με υποτροφία από το Πανεπιστήμιο της Τουλούζης στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Λουξεμβούργο, στο γραφείο του έλληνα δικαστή κ. Κ. Κακούρη, για τέλεση επιστημονικής έρευνας στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής μου, τον Δεκέμβριο 1992.

– Στα πλαίσια του DEA συγγραφή μελέτης (memoire), 170 σελίδων, με θέμα: “La Grece et le droit communautaire; le controle communautaire de son application ; 1981-1991” (“Η Ελλάδα και το κοινοτικό δίκαιο. Ο κοινοτικός έλεγχος της εφαρμογής του. 1981-1991”), η οποία έτυχε ιδιαιτέρας διακρίσεως και εστάλη από το Πανεπιστήμιο της Τουλούζης σε όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

– Απονομή υποτροφίας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), λόγω διακεκριμένης επιδόσεως, σε κάθε ένα από τα ακαδημαϊκά έτη σπουδών.

– Αριστεία και βραβεία καλύτερης επίδοσης από το Σχολείο και από τον Δήμαρχο Αθηναίων σε κάθε σχολικό έτος.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

Διετής άσκηση δικηγορίας σε δύο δικηγορικά γραφεία και στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Μετά την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, τον Οκτώβριο του 1991 (κατόπιν εξετάσεων και με βαθμό “Λίαν Καλώς”), άσκηση μαχόμενης δικηγορίας, τόσο γενικής, όσο και σχετικής με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Διδασκαλία Ευρωπαϊκού Δικαίου σε σεμινάρια επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών. Επιστημονικός συνεργάτης του Centre D’ Etudes, de Documentation et de Recherches Europeennes a Toulouse.

Συμμετοχή στη διοργάνωση και διεξαγωγή επίσημου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής, που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες το Μάιο 1994.
Συμμετοχή στο Συμβούλιο Υπουργών κοινωνικών υποθέσεων, κατά την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ιούνιο 1994, στο Λουξεμβούργο.
Συμμετοχή στο Συμβούλιο Υπουργών Επικοινωνιών, κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας, τον Ιανουάριο 2003, στις Βρυξέλλες.

Συμμετοχή και παρουσίαση εισηγήσεων, επί νομικών θεμάτων ΜΜΕ, στις συναντήσεις των ρυθμιστικών αρχών Ραδιοτηλεόρασης όλων των ευρωπαϊκών χωρών (ΕPRA) και όλων των μεσογειακών χωρών.

Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης επί ευρωπαϊκών θεμάτων στο Υπουργείο Εργασίας (1994-1998).

Συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για επεξεργασία αποφάσεων του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προς καταχώρησή τους στην Τράπεζα δεδομένων του Συλλόγου (Τηλεματική, 1995).

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών για εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων.

Ειδικός Επιστήμονας – Νομικός του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης από το Μάρτιο 2000.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δημοσιεύσεις σε νομικά περιοδικά:
– Στο “Νομικό Βήμα”: “Κοινοτικός έλεγχος της εφαρμογής από την Ελλάδα του Ευρωπαϊκού δικαίου περί ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και υπηρεσιών. Αξιολόγηση της πρώτης δεκαετίας” (τεύχος 5/1995, σελ 785) και
– Στο “Ευρωπαϊκό Βήμα”: “Οι κατά το χρονικό διάστημα 1981-1991 παραβιάσεις εκ μέρους της Ελλάδας του Κοινοτικού Δικαίου περί ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων και κεφαλαίων και οι κατά το άρθρο 169 Συνθ. ΕΟΚ ενέργειες των οργάνων της Κοινότητας” (τεύχος 4/1994, σελ 163).
– Στο ΔΙΜΕΕ («Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας»), τεύχος 2/2005, σελ 324.

Παρουσίαση εισηγήσεων (επί θεμάτων ευρωπαϊκού δικαίου):
– Στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης, κατόπιν προσκλήσεως του Καθηγητή κ. Δαγτόγλου,
– στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, μετά από πρόσκληση του καθηγητή κ. Κλαμαρή,
– στο Σπίτι της Ευρώπης Αθηνών,
– στο Maison d’ Europe de Nimes,
– στο Σπίτι της Ευρώπης Κύπρου,
– στο Centre des Capitaux europeens στο Παρίσι,
– στο Σπίτι Ευρώπης Βύρωνα,
– στην Ένωση Ενεργών Πολιτών.
– στο Σπίτι Ευρώπης Θεσσαλονίκης
Οι ανωτέρω εισηγήσεις πρόκειται να δημοσιευτούν σε νομικά περιοδικά.

Διδασκαλία σε επιδοτούμενα σεμινάρια ευρωπαϊκού δικαίου, τα οποία οργάνωσε το Ινστιτούτο Προώθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέλος της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου και της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων.

Επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών. Επιστημονικός συνεργάτης του Centre D’ Etudes, de Documentation et de Recherches Europeennes a Toulouse.

Συμμετοχή σε Επιτροπή Θεσμών και Αναθεώρησης του Συντάγματος, από το 2016, με μελη έγκριτους Νομικούς και Καθηγητές Πανεπιστημίου.

Παρακολούθηση, μεταξύ άλλων πολυάριθμων Συνεδρίων και Σεμιναρίων και του Σεμιναρίου που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ενημέρωση αυστηρά επιλεγμένων ατόμων, ασχολούμενων με τα ευρωπαϊκά, σε θέματα ευρωπαϊκής ενοποίησης (17 Μαρτίου-12 Μαΐου 1997).
Συμμετοχή, επίσης, σε τρίμηνο σεμινάριο (από 13.11.02 έως 19.2.03) του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με θέμα: “Η δικαστική προστασία στα ευρωπαϊκά δικαστήρια”.

Συμμετοχή στη διοργάνωση και διεξαγωγή επίσημου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής, που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες το Μάιο 1994.
Συμμετοχή στο Συμβούλιο Υπουργών κοινωνικών υποθέσεων, κατά την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ιούνιο 1994, στο Λουξεμβούργο.
Συμμετοχή στο Συμβούλιο Υπουργών Επικοινωνιών, κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας, τον Ιανουάριο 2003, στις Βρυξέλλες.
Συμμετοχή και παρουσίαση εισηγήσεων, επί νομικών θεμάτων ΜΜΕ, στις συναντήσεις των ρυθμιστικών αρχών Ραδιοτηλεόρασης όλων των ευρωπαϊκών χωρών (ΕPRA) και όλων των μεσογειακών χωρών.

Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης επί ευρωπαϊκών θεμάτων στο Υπουργείο Εργασίας (1994-1998).

Συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για επεξεργασία αποφάσεων του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προς καταχώρησή τους στην Τράπεζα δεδομένων του Συλλόγου (Τηλεματική, 1995).

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών για εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων.

Ειδικός Επιστήμονας – Νομικός του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης από το Μάρτιο 2000.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Υποψήφια Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Α΄ Περιφέρεια Αθηνών, στις εκλογές του Μαρτίου 2004, του Σεπτεμβρίου 2007, Οκτωβρίου 2009 και στο Ρέθυμνο στις βουλευτικές εκλογές του 2015 και 2019

Εκτέλεση καθηκόντων Διευθύντριας του πολιτικού γραφείου του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, κ. Εμμ. Στρατάκη, το διάστημα Σεπτέμβριος 2002 έως Μάιος 2003.

Μέλος του Τομέα Ισότητας του ΠΑΣΟΚ και της Επιτροπής διεθνών σχέσεων.
Πρόεδρος της Επιτροπής ενδοοικογενειακής βίας.

Μέλος του «Εθνικού Συμβουλίου Ανασυγκρότησης» του ΠΑΣΟΚ (πριν το Συνέδριό του) και μέλος διαφόρων επιτροπών, όπως ευρωπαϊκών θεμάτων, ισότητας, επιμόρφωσης, πολιτικών θέσεων, καταστατικού κ.λ.π.

Συμμετοχή στην Επιτροπή Θεσμών, “Αν.Γραμματέας του Τομέα Θεσμών του ΚΙΝΑΛ(2019-2023) ” και Αναθεώρησης του Συντάγματος, από το 2016, με μελη έγκριτους Νομικούς και Καθηγητές Πανεπιστημίου.

Α΄ αναπλ. Διαμερισματική σύμβουλος στο 1ο Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων,(δημοτικές εκλογές Οκτωβρίου 2002).
Μέλος στην Επιτροπή Πολιτιστικών Θεμάτων και σε Σχολική Επιτροπή του 1ου Διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων.

Μέλος Δ.Σ του Συλλόγου αποφοισάντων από το 2ο Λύκειο Αθηνών (πρότυπο)

Διετέλεσε:

Γενική Γραμματέας στο ΔΣ της συνδικαλιστικής παράταξης Δικηγόρων Αθηνών «Αλληλεγγύη Δικηγόρων».
Μέλος της Οργάνωσης Δικηγόρων του ΠΑΣΟΚ.

Αντιπρόεδρος στο ΔΣ της «Παγκρητίου Ενώσεως» (πρώτη σε σταυρούς από την παράταξη, στο Ν. Ηρακλείου), του παλαιότερου κρητικού σωματείου, με μέλη δεκάδες χιλιάδες κρητικούς – κατοίκους του Ν. Αττικής.

Γενική Γραμματέας στο ΔΣ της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρητικών Σωματείων – Παγκρητική Ελλάδος» (δευτεροβάθμιου πολιτιστικού σωματείου, με μέλη όλα σχεδόν τα 250 τουλάχιστον κρητικά σωματεία της Ελλάδος ), για δύο θητείες. Πρώτη σε σταυρούς μεταξύ όλων των υποψηφίων συμβούλων.

Αντιπρόεδρος της «Παγκρητίου Ενώσεως Γυναικών» (πρώτη σε σταυρούς μεταξύ όλων των υποψηφίων συμβούλων ).

Πρόεδρος και μέλος και πολλών άλλων πολιτιστικών σωματείων, από την ηλικία ήδη των 18 ετών και συγκεκριμένα:

Πρόεδρος του Συλλόγου Ορθιανών της Αθήνας
Γεν. Γραμματεας του Συλλόγου Κρητών Χαλανδρίου,
Γεν .Γραμματέας του Συλλόγου Αρχανιωτών κ.ά.

Mέλος εθελοντικών οργανώσεων, όπως οι «Γιατροί του Κόσμου».

Δικηγόρος, σε εθελοντική βάση, για παροχή νομικών συμβουλών σε Γυναίκες, που υφίστανται βία.

Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος του Κοινοφελούς Ιδρύματος Ερ.Ντ.-ΚΙΕΝ (2015 – 2017)

Αντιπρόεδρος του “Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού” (2014).

Συντάκτης πλήθους προτάσεων, καθώς και πολιτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών σχολίων και άρθρων.